Điều khoản sử dụng và Bảo mật thông tin

Xin vui lòng đọc kỹ các điều khoản và chính sách bảo mật dưới đây trước khi truy cập và sử dụng trang web của HD Decor

  1. Sử dụng trang web: Bằng cách truy cập và sử dụng trang web của chúng tôi, Quý khách đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện sử dụng được quy định dưới đây. Nếu Quý khách không đồng ý với các điều khoản này, xin vui lòng không tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi.
  2. Hạn chế sử dụng: Trang web của HD Decor cung cấp thông tin về sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Tuy nhiên, những sản phẩm và dịch vụ này có thể không được phép hoặc không phù hợp tại một số quốc gia hoặc khu vực. Quý khách phải tuân thủ các quy định pháp luật và quy định của quốc gia hoặc khu vực mà Quý khách cư trú khi sử dụng trang web của chúng tôi. HD Decor không chịu trách nhiệm đối với việc vi phạm các quy định pháp luật và quy định này từ phía Quý khách.
  3. Bản quyền và thương hiệu: Tất cả các thương hiệu, biểu tượng, và nhãn mác dịch vụ hiển thị trên trang web này thuộc sở hữu của HD Decor. Mọi việc sao chép, sử dụng, hoặc phân phối các tài liệu trên trang web này mà không được sự chấp thuận bằng văn bản từ HD Decor đều bị cấm.
  4. Các liên kết: Trang web của HD Decor có thể chứa các liên kết đến các trang web bên ngoài. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung và thiết kế của các trang web này. Khi Quý khách truy cập các trang web bên ngoài này, Quý khách phải tuân thủ các điều khoản và điều kiện của các trang web đó.
  5. Bảo mật thông tin: HD Decor cam kết bảo mật thông tin cá nhân của Quý khách. Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật vật lý, điện tử và quản lý để đảm bảo rằng thông tin cá nhân của Quý khách không bị truy cập trái phép hoặc xử lý không đúng mục đích. Quý khách có trách nhiệm bảo mật thông tin cá nhân của mình và không chia sẻ hoặc cung cấp thông tin này cho người khác một cách trái phép.
  6. Không đảm bảo: Mặc dù chúng tôi đã cố gắng xây dựng thông tin và tài liệu trên trang web này một cách cẩn thận, nhưng chúng tôi không đảm bảo tính chính xác, tính bảo mật và tính phù hợp với mục đích cụ thể. HD Decor không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt, hoặc hậu quả phát sinh từ việc sử dụng trang web này.
  7. Thay đổi điều khoản: HD Decor có quyền thay đổi các điều khoản và điều kiện sử dụng này mà không cần thông báo trước. Quý khách nên kiểm tra thường xuyên để cập nhật các thay đổi này.

Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, Quý khách đồng ý với các điều khoản và điều kiện sử dụng được quy định tại đây. Nếu Quý khách có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc về điều khoản sử dụng hay chính sách bảo mật của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên lạc được cung cấp trên trang web.