Hoạt động của HD Decor được xây dựng trên nền tảng sự tin tưởng giữa Quý khách với công ty chúng tôi. Nhằm bảo mật thông tin cá nhân Quý khách cung cấp cho chúng tôi, HD Decor sẽ luôn tuân thủ những nguyên tắc bảo mật sau:
 • Chúng tôi chỉ yêu cầu những thông tin cá nhân mà chúng tôi tin là có liên quan và cần thiết để chúng tôi hiểu rõ các nhu cầu của Quý khách và thực hiện các dịch vụ của chúng tôi.
 • Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của Quý khách để cung cấp các dịch vụ và sản phẩm tốt hơn.
 • Chúng tôi sẽ không tiết lộ các thông tin cá nhân của Quý khách cho bất kỳ tổ chức bên ngoài nào trừ khi Quý khách đồng ý hoặc do pháp luật yêu cầu hoặc chúng tôi đã thông báo trước cho Quý khách.
 • Tùy từng thời điểm, chúng tôi có thể phải cung cấp thông tin cá nhân của Quý khách cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng chúng tôi chỉ thực hiện việc cung cấp này đúng thẩm quyền.
 • Chúng tôi đặt mục tiêu lưu trữ thông tin cá nhân của Quý khách một cách chính xác và cập nhật. Chúng tôi duy trì những hệ thống bảo mật nghiêm ngặt được thiết kế để ngăn chặn bất kỳ cá nhân nào, bao gồm cả nhân viên của chúng tôi truy cập bất hợp lệ vào các thông tin cá nhân của Quý khách.
HD Decor muốn khẳng định rằng chúng tôi luôn trân trọng sự tin tưởng mà Quý khách dành cho chúng tôi. Bảo mật là công việc của chúng tôi Mục này quy định các nội dung chi tiết về cách chúng tôi xử lý đối với các thông tin cá nhân mà Quý khách có thể muốn cung cấp cho chúng tôi khi truy cập vào trang web này

HD DECOR – An toàn và Bảo mật

HD DECOR, chuyên cung cấp các sản phẩm ghế cắt tóc, ghế barber, ghế sofa, giường gội đầu và các dịch vụ bọc lại da, luôn đặt sự an toàn và bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng lên hàng đầu. Chúng tôi xây dựng hoạt động kinh doanh dựa trên sự tin tưởng giữa Quý khách và công ty chúng tôi. Để bảo vệ thông tin cá nhân Quý khách cung cấp, chúng tôi tuân thủ những nguyên tắc bảo mật sau:

 1. Yêu cầu thông tin cần thiết: Chúng tôi chỉ yêu cầu những thông tin cá nhân mà chúng tôi tin là có liên quan và cần thiết để hiểu rõ các nhu cầu của Quý khách và thực hiện các dịch vụ của chúng tôi.
 2. Sử dụng thông tin cá nhân một cách hợp lý: Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của Quý khách để cung cấp các dịch vụ và sản phẩm tốt hơn, đáp ứng đúng nhu cầu của khách hàng.
 3. Không tiết lộ thông tin cá nhân: Chúng tôi cam kết sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của Quý khách cho bất kỳ tổ chức bên ngoài nào trừ khi có sự đồng ý hoặc do pháp luật yêu cầu.
 4. Bảo mật và cập nhật dữ liệu: Chúng tôi đặt mục tiêu lưu trữ thông tin cá nhân của Quý khách một cách chính xác và cập nhật.
 5. Hệ thống bảo mật nghiêm ngặt: Chúng tôi duy trì những hệ thống bảo mật nghiêm ngặt để ngăn chặn bất kỳ cá nhân nào, bao gồm cả nhân viên của chúng tôi, truy cập trái phép vào thông tin cá nhân của Quý khách.
 6. Tuân thủ các nghĩa vụ bảo mật: Tất cả các đại lý, nhân viên và bên thứ ba của chúng tôi được yêu cầu tuân thủ các nghĩa vụ bảo mật.

Chúng tôi cam kết giữ gìn sự tin tưởng mà Quý khách dành cho chúng tôi và luôn hướng đến việc đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin cá nhân của Quý khách. Quý khách có thể hoàn toàn yên tâm khi sử dụng dịch vụ và sản phẩm của HD Decor. Hãy để chúng tôi là người bạn đồng hành đáng tin cậy trên con đường thành công của bạn!